"The important thing is not to stop questioning."

Tanker om en feilslått narkotikapolitikk.

Min klage til Den Norske Legeforeningen’s svar på NFCM’s brev, 2. juli 2012.

Posted by L. den 03.07.12

Jeg ber om at ingen kopierer denne teksten som sin egen, men heller skriver sin egen klage og sender den inn. Takk.
NFCM’s brev til Legeforeningen: Her.
Legeforeningens svar: Kommer når det evt. legges ut på NFCM.no
————————————————————————————————-

Jeg vil med dette ytre min mening angående noe som jeg synes burde vært gjort noe med for lenge siden.

«Legeforeningen tar deres synspunkter til etterretning, men finner ikke grunn til å følge opp henvendelsen videre.»

Det er rett og slett et slag i trynet å sitte på den andre siden av skjermen, som en av de mange som lever i et smertehelvete hver eneste dag uten noen form for lindring, å lese deres svar på Norsk Forening for Cannabinoidmedisin’s henvendelse (NFCM) den 12. juni, 2012.

Å forby cannabis som medisin er et hån mot alvorlig syke mennesker som finner hjelp i denne plantens virkemidler, etter å prøvd ut alt i felleskatalogen. Det er skammelig at Den Norske Legeforening ikke tar hensyn til sine medmenneskers kamp mot smerter og sykdom, når vi strekker ut våre hender etter hjelp.

I medisinstudiet lærer man: «Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste!» Det jeg ikke skjønner er hvorfor cannabis er så utilgjengelig for de som trenger det så sårt, når pasienter klart og tydelig, dog lei og frustrert, forteller oss at det lindrer; når de er såpass helbredet fra sine smerter og symptomer at de klarer å gå på jobb igjen; når livsgnisten kommer tilbake fordi de har funnet hjelp og trøst i cannabis i en ellers trist og vondt hverdag: hvorfor skal vi fortsette å skade da? For smerter tærer på både kropp, humør og sjel, og fører gjerne og ofte til depresjon. Hva er «å skade» hvis det ikke er å føre til verre levekår for pasienten?

Legeforeningen skriver: «Det er vanskelig å se at cannabisprodukter har en sterkere nyttig virkning enn godkjente midler». Her kommer kommunikasjon mellom lege og pasient inn. Når mange mennesker åpent går ut å sier at den eneste og/eller beste medisinen for dem er cannabis, hvorfor skal vi da skyve dette under teppet og late som om det ikke er sant? Er det fordi legene ikke tror på den syke? Isåfall skjønner jeg ikke hva de gjør i et slikt yrke.

Videre skriver dere: «samtidig som de negative virkningene i form av sedasjon, kognitive problemer og fare for avhengighetsutvikling er betydelige.» Dette finner vi ved bruk av andre legemidler også. Fellestrekket her er at sedasjon og kognitive problemer kun vedvarer under rus, noe som ikke skal være noe større problem enn ved bruk av feks. paralgin forte. Min personlige mening som langtidssyk med en kraftig invalidiserende tilstand som gjør at jeg er lite utenfor hjemmet; er at euforien som følger med cannabisens rus er en positiv bivirkning som man skal ønske velkommen om ønskelig. (Hvis pasienten ikke ønsker rus kan dette fint unngås, noe som gjør det desto mer vanskelig å forstå hvorfor cannabis ikke brukes som smertestillende.)

Det som mangler ved cannabis kontra godkjente legemidler, er et pakkevedlegg, en trekant på «eska» som varsler om å ikke kjøre bil samt å opptre varsomt og en doseringsanbefaling. At cannabis er fysisk avhengighetsdannende har blitt avvist mange ganger i forskning (1). At det er psykisk avhengighetsdannelse er ingen unnskyldning. I så tilfelle må vi med umiddelbar virkning forby både sjokolade, trening, kaffe, TV, og en hel rekke andre ting som vi mennesker har innarbeidet som vane. Hvis vi likevel skal ta dette i betraktning: det anslås at ca. 9% vil utvikle det som regnes for å være en alvorlig cannabisavhengighet, noe som er relativt lite hvis man ser på andre rusmidler (Tobakk, alkohol, kokain og heroin) (2). Som dere selv påpeker i deres svar til NFCM; «Nytteverdien skal alltid vurderes i forhold til mulige skadevirkninger.» At 9% kan utvikle avhengighet bør ikke ødelegge for de resterende 91% som ikke utvikler avhengighet. Paralgin Forte (for å ta et eksempel) er svært avhengighetsdannende, men brukes likevel fordi det har smertestillende gevinster.

Å ikke bruke cannabis som medisin, som har stor nytteverdi, og som allerede er tatt i bruk andre steder i verden, synes jeg er direkte uansvarlig. Det hjelper ingen at det er illegalt, for de som er syke vil høyst sannsynlig gjør det som er best for seg selv og bruke cannabis uansett. Ingen vil gå med store, ødeleggende smerter hvis det kan unngås. At ingen, ikke en gang våre leger vil hjelpe oss til det vi selv har erfart er et bedre liv, det synes jeg er kriminelt! At kronisk syke/mennesker med store smerter ikke får sin medisin lovlig og som en konsekvens av dette blir gjort kriminell, det er mildt sagt sørgelig når vi bor i et av verdens beste land.

(1) (2) http://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-mind/201012/is-marijuana-addictive

– [Mitt navn her] 
Reklamer

Posted in Aksjoner, Cannabis | Leave a Comment »

Svar fra Trine Skei Grande

Posted by L. den 30.05.12

Denne mailen ble sendt til en håndfull politikere. Dette er det første, og forhåpentligvis ikke siste svaret jeg får:

Hei *********

Takk for e-posten. Du tar opp en tema som er veldig vanskelig. Det er svært ulike meninger om dette mellom fremtredende politikere, samfunnsdebattanter og tidligere rusmisbrukere.  I forrige uke arrangerte Akershus Venstre et ruspolitisk seminar som diskuterte fordeler og ulemper ved legalisering. Der var det høyt engasjement både for og mot legalisering og mange gode argumenter på begge sider.

I venstre har vi tatt denne debatten ved en rekke anledninger men har falt ned på at partiet ikke vil gå inn for en legalisering. Venstre er blant de partier som allerede har den mest radikale ruspolitikken i forhold til de andre partiene. Spesielt har Venstre vært opptatt av at de rusavhengige får medisinsk behandling heller enn straff, og at ressursene skal brukes på å ta bakmennene i narkotikaomsetningen. Venstre mener at innføring av Portugalmodellen<http://www.venstre.no/artikkel/26975> kan være et riktig tiltak der behandling av rusavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse.

Venstre har vært mer åpen for å se på mulighetene for å legalisere cannabis til medisinsk bruk. I den forbindelse har vi fått Stortingets Utredningsseksjon til å undersøke hvilke forskningsresultater som kan understøtte dette. Konklusjonen av utredningen er at det er for svake signifikante resultater både positive retning i forskningen slik at det foreløping er lite støtte for medisinsk bruk av cannabis.  Venstre mener det er viktig at narkotikapolitikken  baserer seg på empiri og vitenskapelig bevis. Jeg legger ved utredningen som vedlegg.

Du kan lese mer om Venstre syn på narkotikalovgivingen her.<http://www.venstre.no/artikkel/35289>

Igjen takk for e-posten.

Beste hilsen

Trine Skei Grande

Posted in Aksjoner, Cannabis | Merket med: , , , | 1 Comment »

Mitt brev til politiske representanter.

Posted by L. den 17.05.12

Jeg ber om at ingen kopierer denne teksten som sin egen, men heller skriver sin egen klage og sender den inn. Sammen er vi sterke. Takk. 🙂
Finn representanter fra ditt fylke her: http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/ 

Kjære [——- ——- ——-]

Jeg ønsker å klage på situasjonen vi har i dag vedrørende narkotikalovgivningen, og å uttrykke min frustrasjon over dette. Som voksne mennesker i det som skal være et av verdens beste, mest rettferdige land – bør vi ha retten til å bestemme over vår egen kropp, og hvilke rusmidler vi vil bruke. Mange er redde for at dersom eksempelvis cannabis ville blitt legalisert, så hadde det vært lov for leger, kirurger, lærere og andre arbeidsfolk å komme ruset på jobb, – men dette er selvfølgelig ikke tilfelle. Dersom man kommer på jobb under påvirkning av et rusmiddel burde det få alvorlige konsekvenser. Når dette er sagt og presisert, så vil jeg også påpeke at det er forskjell på jobbtid og fritid, og at det folk gjør i sin fritid verken bør være naboens, politets eller politikernes sak å stikke nesen i, – med mindre det vedkommende gjør skader andre enn seg selv. Man skal ikke straffe folk for å skade seg selv. Hvis det er nødvendig kan man heller tilby hjelp.

Cannabis er et av verdens mest brukte rusmidler (ifølge The United Nations Office on Drugs and Crime «UNODC»), med hele 125-203 millioner brukere på verdensbasis. Dette er en stor gruppe mennesker, også i Norge, som undertrykkes og kriminaliseres for å velge et rusmiddel som etter forskningsdata er sunnere enn alkohol. Det at mange av disse bruker cannabis medisinsk og rapporterer både bedring av symptomer og sykdom men også livskvalitet, gjør ikke saken noe bedre. I dag er det sånn at man kan miste bilsertifikatet dersom man innrømmer bruk av cannabis, selv om man ikke kjører under påvirkning av rusmidlet. Denne praktiseringen er rett og slett latterlig, og det burde vi holde oss for god for i et demokratisk land. Skal vi virkelig straffe folk for å kjøre bil i edru tilstand?

Jeg vil at mine skattepenger skal gå til helsesystemet, eldreomsorgen og bedre veistandard, istedet for å kjeppjage fredelige mennesker som bruker cannabis i sitt eget hjem. Jeg vil at ressursene som i dag brukes mot voksne menneskers rusvalg heller skal brukes til fordel for å hjelpe ungdom til å holde seg rusfri. Forbudssiden og legaliseringstilhengere vil det samme, blant annet: Redusere skadevirkninger (på både privatperson og samfunn), hindre rekruttering til tungt narkotika, gjøre livet bedre for narkomane og redusere kriminalitet. Alt dette kan gjøres via en legalisering (fordi legalisering tillater regulering, noe vi ikke har i dag.) Kan vi ikke komme til et kompromiss? Jeg oppfordrer deg til tenke over fordelene ved en legalisering; regulering som feks. aldersgrense, egne monopoler for å få bort gatesalg, og å flytte de enorme pengesummene fra bakmenn og til staten, m.m.

Dette er en kontroversiell politisk problemstilling, men i mine øyne er det dette politikk handler om.

Med vennlig hilsen

[navnet mitt]

—————

Svar fra Trine Skei Grande, 30. mai 2012 – HER

Posted in Aksjoner, Cannabis | Merket med: , | 1 Comment »

Svar på kommentar. (På Arild Knutsen sin lenke om razzia med hund på skolen.)

Posted by L. den 09.05.12

Problemet med denne debatten (narkotikadebatten generelt) er at folk ikke klarer å skille mellom undom og voksen.

Ja til en legalisering for -myndige, voksne- mennesker, fordi alle skal ha rett til å bestemme over sitt liv og sin kropp. Vi er gamle nok til å jobbe for samfunnet og betale skatt, da synes jeg vitterlig at vi er gamle nok til å gjøre hva vi vil på fritiden vår uten at noen skal komme og stikke nesa inn i vårt privatliv og ringe til politiet som kommer og gjør livet til et unødvendig helvete.

Nei til at barn og undom skal ha tilgang på narkotika, slik de har i dag. Istedet for å gå fra skole til skole og fortelle hvor farlig narkotika er som et fellesbegrep, så kan politiet (eller andre upartiske fagfolk) lære ungdom forskjellen på cannabis og heroin, samt fortelle hva som kan skje med hjernen hvis den utsettes for rusmidler før den er ferdig utviklet (rundt 23-24 år.)
Å jage trassige ungdomsskoleelever med bikkjer tror jeg bare vil føre til at flere dropper ut av skolen. Jeg hadde i hvertfall ikke satt pris på en razzia midt i engelsktimen. Snakk og informer ungdom med korrekt og nøytrale fakta i stedet for å behandle dem på en ydmykende og krenkende måte.

Ja til en legalisering fordi:
1.) ALDERSGRENSER! 2.) Folk kan søke hjelp dersom de har behov for det, uten å være redd for straff og stigmatisering. 3.) Det vil flytte enorme penger fra mafia til staten. 4.) Det vil frigjøre ressurser hos politiet. 5.) Kvalitetskontroll, slik at folk vet at det er hasj de røyker i stedet for ketamin (bedøvelsesmiddel for blant annet hest) og plastikk. 6.) Fordi vi da kan fokusere på å holde ungdom unna rus, istedet for å plage voksne mennesker som ikke har noen problemer med sitt rusbruk. (De finnes!)

Posted in Cannabis | Merket med: , | Leave a Comment »

Temamøte: Human Narkotikapolitikk (Trondheim Venstre)

Posted by L. den 09.03.12

«Dere forpester naturen med eksos, bruker snus og røyker sigaretter, drikker alkohol og sitter alt for mye på rumpa med data, også kaller dere folk dumme for å røyke hasj. Det er ikke bare galt, det er dypt umoralskt og svært stigmatiserende.»
– Arild Knutsen, FHN.

Posted in Uncategorized | Merket med: , | Leave a Comment »

Posted by L. den 08.02.12

I California koster det rundt 270 000 – 290 000 norske kroner å holde en fange fengslet i et år. I 2010 satt det 25000 mennesker fengslet i Californiske fengsler pga. narkotikaforbrytelser, hvorav 8,587 satt inne grunnet «simple possession» («Simple possession of drugs can mean you actually possess the drug in a small enough amount to imply personal use.» / Simple possession = personlig bruk). Ytterlige 1,401 mennesker var fengslet grunnet cannabis-spesifikke lovbrudd.

Studier har vist at cannabis er tryggere enn både alkohol og tobakk (vedlagt link til bilde, kildehenvisning nederst i innlegget: http://bit.ly/w4fjzo). Faktisk er det ingen rapporterte dødsfall av cannabis noensinne. Til sammenligning dør ca. 150 mennesker årlig av å få fallende kokosnøtter i hodet, – noe som altså er svært sjeldent.

Hvis vi tar utgangspunkt i dette, samt tar i betraktning at cannabis er det mest brukte rusmiddelet i verden (med mer enn 800 000 arrestasjoner i USA årlig) og legger det til i regnestykket ser det slikt ut: 270000 x 1401 = 378 270 000, -. Det vil si at man i California alene ville spart 378 270 000 i året på å ikke arrestere mennesker for en personlig avgjørelse om å bruke et tryggere alternativ til rusmiddelet alkohol (som forøvrig tar livet av over 100 000 amerikanere årlig).

Disse 378 270 000,- ville kommet godt med i kampen mot USA’s fedmeepidemi, dårlige helsevesenordning, fattigdom, hjemløshet osv, osv. Hvis alle land hadde fulgt dette eksempelet, ville vi kunne gjøre noe med de dårlige forholdene rundt om i verden, som for eksempel mangel på mat, vann, klær, medisiner og tak over hodet, tidlig barnedød, barn ned i 5-7 årsalder som må klare seg selv fordi foreldrene er drept i krig+++.

I Nederland, der cannabis er avkriminalisert og selges i egne butikker under restriksjoner som feks. aldergrense (18 år) og en maksgrense for salg (fem gram) har landet vært nødt til å legge ned 8 fengsler pga. mangelen på kriminelle. Til sammenligning selger mindreårige «hasjbrownier» på skoler i USA. (http://bit.ly/yxz6kW)

Til slutt er det verdt å nevne at studier viser at cannabis kan øke lungekapasiteten: http://bit.ly/wNgnYx

Cannabis inneholder også antipsykotiske komponenter (http://bit.ly/bTFXTo) og har også vist seg å være til hjelp for mennesker med diverse helseproblemer, blant annet Alzheimers, MS og Parkinsons. (http://bit.ly/b0UsLr)

Kildehenvisninger:
Tall på mennesker i fengsel: http://bit.ly/kAupu7
Forklaring på Simple possession: http://bit.ly/w5cCDM
Rusmidler – en sammenligning: http://bit.ly/6jgDiQ
Mest brukte rusmiddel i verden: http://bit.ly/rmOlR9
800 000 arrestasjoner i året i USA: http://bit.ly/to1kAh
Restriksjoner i Nederland: http://www.amsterdam.info/coffeeshops/
Nedleggelse av fengsler i NL: http://bit.ly/fBxzu4
Annual Causes of Death in the US: http://www.csdp.org/publicservice/causes.htm

Posted in Cannabis | Leave a Comment »

«The only way to be heard is to say what’s on your mind.»

Posted by L. den 05.11.10

Verden er et sykt sted. De selger aspartamprodukter i dagligvarebutikken, samt tobakk, alkohol og sukker. De fyller kjemikalier og e-stoffer i maten som om vi var lab-rotter. Aspartam er gift, folk blir syke av det. Likevel selger de det fritt til folk i alle aldre. Det øvrige nevnte er så unaturlig at kroppen ikke vet hvordan den skal bryte det ned i fordøyelsessystemet. Frukt og grønnsaker blir sprøytet med så mye dritt at hvis du glemmer epler som ligger bakerst i kjøleskapet, kan du ta de ut når du rydder et år senere, uten at de har forfalt merkbart mye. Kjøttet vi spiser stammer fra dyr som har levd under horrible forhold i et bur eller i en trang bås, med sykdommer og mangel av kroppsdeler. Vi kjøper mat fra syke dyr og forventer at det skal være sunt for oss.

De stiller ut døde dyr og kaller det for kunst. (Katten foreksempel, eller det døde hesteføllet jeg leste om for noen år siden, som ble hengt i taket på en eller annen utstilling.) I USA har de «Suicide Race» hvert år (som forøvrig er sponset av Pepsi company.) der rytterne konkurrerer ved å presse hester ned en bratt bakke og ned i en elv. Fikk du med deg det? Her er en video. At menneskene som deltar skader seg og dør, vel.. de er idioter. Som Bill Hicks så fint sa det «We lost a moron! Let’s celebrate!» (fritt hentet fra hukommelsen), men at hestene lider samme sjebne er rett og slett trist. Dyreplageri, much?

Norske blodbanker godtar blodgivning fra mennesker med retrovirus (XMRV. Andre kjente retrovirus er HIV og MLV som kan forårsake AIDS og kreft), uten å bry seg om smittefaren og sykdommer som dette kan medføre. Samtidig er alvorlig syke mennesker (hvorav mange er bærere av XMRV) som ikke kan gjøre annet enn å ligge i en seng i et mørkt rom år etter år, overlatt til seg selv og familie. De blir fortalt at de kan bli frisk av mestringskurs og kvakksalveri på tre dager (pris: alt mellom 10 000 – 15 000,- / prøv å foreslå til en hvilken som helst person, at man kan sende pasienter med kreft eller AIDS på et slikt kurs for å kurere dem fra sykdommen, og de kommer til å se på deg som om du mangler essensielle sosiale antenner.), og de må betale medisiner og evt. behandlinger selv.

Alt dette er fullt lovlig, godtatt og akseptert, mens vi bruker enorme ressurser på å kriminalisere EN PLANTE, som aldri har drept noen, som ikke fører til sterkere narkotika, og som kan være og er til nytte for en lang liste med sykdommer. Det er skammelig, det er flaut og det er skremmende. Hvor er logikken? Hvor er den korrekte informasjonen? Jeg har rett og slett ikke ord som kan forklare hvor tragisk det er.

Jeg er av den mening at voksne mennesker skal ha retten til å velge. Dette er min kropp. Det er jeg som eier den. Hvorfor skal du fortelle meg hva jeg velger å konsumere, det være seg en pils, en joint eller oppvaskmiddel og plumbo. Jeg sier ikke at alt er sunt, men det burde da for pokker være mitt valg. Vi har for vane å tro at vi lever evig, at vi er viktige, at alt vi gjør har en mening, – men faktum er at vi lever i ca. 70 år, og det er ikke så lenge. Vi skal leve og vi skal dø, og det er absurd at andre mennesker skal bestemme hvordan vi velger å leve livene våre i tidsrommet fra fødsel (vel, myndighetsalder ihvertfall) og død. Når du er død, er du død, og da er det det samme om du er uteligger eller president. Ro ned, nyt den tiden du har.

Folk gjør hva pokker de vil. Det strider i mot all logikk å holde noe som brukes av omtrent halve verdensbefolkningen, og som folk ikke ser noe galt i, illegalt.

Posted in Cannabis | Leave a Comment »

«USAs første cannabis-kafé»

Posted by L. den 01.02.10

Her kan syke røyke marihuana lovlig.

I Oregon har USAs første cannabis-kafé åpnet, og pasienter med godkjenning fra legen sin kan fritt røyke marihuana på kafeen.

Posted in Cannabis | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Trenger vi egentlig å debattere dette noe mer?

Posted by L. den 11.01.10


DETTE er bare noe av det folk i dag får i seg.

DETTE betyr metaller i ikke bare lungene, men i hele resten av kroppen.

DETTE ER FOR GALT.

Få slutt på galskapen, – Legaliser Cannabis!

Posted in Cannabis | Merket med: , , | 1 Comment »

Bak fasaden

Posted by L. den 28.09.09

Quote:

Etter at ANT-undervisningen var over kom en dag klassestyreren i den ene 9-klassen og fortalte at politiet denne dagen var bedt inn i 3.- og 4. time for å snakke om rus og vold. Jeg hadde fri i de to timene og bestemte meg for å gå og høre på.

Det var fire år siden jeg sist hadde hørt dem. Den gangen hadde de med seg en som hadde slått ned en i amfetaminrus. Han snakket i veg om hvor skadelig hasjen var. (Dette er ofte politiets måte å gjøre det på. De tar med noen som har brukt mye amfetamin og alkohol, for å fortelle om hasj. Det som er gått galt for dem tillegges så hasjen.) «Korttidshukommelsen min er borte,» sa han og dro fram ei notisbok. «Dette er nå min hukommelse».

Dette siste stemte jo ikke med noe, hverken med hva forskningen var kommet fram til eller med mine egne erfaringer. På røykerommet etterpå sa jeg derfor til ham at jeg ikke kunne forstå det. «At korttidshukommelsen endres under rusen, det er jo noe som er en ønsket virkning, men at dette varer ved etterpå, det forstår jeg ikke.» Han fortalte da at det nok ikke var slik. Det var ingenting i veien med hans hukommelse. «Men politiet liker at jeg sier slike ting. Det gjør at jeg får lettere soning.»

Link

Nei, du sier ikke det? Glad jeg ikke har unger i skolen som skal ha undervisning og vranglære av politiet om rusmidler og dets effekter av ymse slag. Hvorfor er det ingen som gjør noe med dette tullet? Hva er greia, liksom? Det funker sikkert kjempefint å fortelle alt dette våset til barna.. ja, altså helt til de vokser opp og skjønner at alt bare var løgn og bullshit, og at autoriteter bare er fasader man ikke kan stole på.  Er det det de jobber for å oppnå? Er det slik de vil fremstå? Er det det «de store blå» egentlig vil?

Posted in Cannabis | Leave a Comment »

 
%d bloggere like this: